Dla dziecka

Terapia indywidualna

Jest to seria spotkań z psychoterapeutą, których celem jest pomoc młodej osobie w lepszym poznaniu siebie i zrozumieniu istoty problemu, z którym się boryka. Pomagamy dzieciom i młodzieży w pełni wykorzystać swoje możliwości życiowe. 

Dla rodziny

Terapia systemowa

Pomaga przywrócić prawidłowe funkcjonowanie rodziny, poprzez zaangażowanie w proces terapeutyczny wszystkich jej członków. Dążymy do osiągnięcia równowagi w relacjach, poprawy komunikacji w rodzinie i wzmocnienia więzów.

W jakich sytuacjach pomagamy?

problemy z koncentracją

Czytaj więcej
Zauważyłeś, że Twoje dziecko ma problemy z uwagą lub koncentracją? Szybko zapomina przekazane informacje lub nie potrafi skupić swojej uwagi przez wymagany czas? Problemy z koncentracją to jedna z podstawowych przyczyn problemów w szkole i powstawania zaległości w nauce.

negatywny obraz siebie

Czytaj więcej
Osobom z niskim poczuciem własnej wartości pomagamy odzyskać wiarę w siebie i dostrzec drzemiący w nich potencjał.

problemy z jedzeniem

Czytaj więcej
Pomagamy naszym podopiecznym (dzieciom i dorosłym) poradzić sobie w różnych typach zaburzeń odżywiania – anoreksja, bulimoreksja, bulimia, zespół przeżuwania, zespół nocnego jedzenia, jedzenie kompulsywne i napady objadania się.

depresja

Czytaj więcej
Depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Objawia się najczęściej utratą radości życia i odczuwania przyjemności. Radość zastępuje rezygnacja i obojętność, a rzeczy które do tej pory sprawiały radość nie cieszą.

ADHD / ADD / autyzm

Czytaj więcej
Pomagamy dzieciom zmagającym się z ADHD lub ADD. Oferujemy terapie dla dzieci z autyzmem. Pomagamy lepiej zrozumieć problem z którym zmaga się rodzina, wspólnie wypracowujemy skuteczne metody komunikacji na linii dziecko-rodzic i dziecko-rodzeństwo.

problemy behawioralne

Czytaj więcej
Problemy z zachowaniem dziecka mogą mieć bardzo zróżnicowane podłoże. Zadaniem terapeuty jest pomoc w jego zidentyfikowaniu i stworzenie warunków pozwalających na ich rozwiązanie. Pomagamy dzieciom z problemami wychowawczymi wyrażanymi na przykład poprzez nie słuchanie, kradzież, ucieczki z domu, zażywanie narkotyków, zachowanie agresywne lub wycofanie się.

zbuntowany nastolatek

Czytaj więcej
Okres dojrzewania to czas pełen burzliwych doświadczeń wynikających nie tylko ze zwiększania własnej świadomości na temat otoczenia w którym funkcjonujemy, ale także z wpływu biologii (np. hormonów) na nasz organizm. Nasi terapeuci posiadają bardzo duże doświadczenie w pomocy młodzieży w tym trudnym okresie i służą radą nie tylko dziecku ale i rodzicom.

rozwód

Czytaj więcej
Rozpad związku ma znaczący wpływ na psychikę dziecka, które często nie rozumie zaistniałej sytuacji, a przez to nie może w odpowiedni sposób poradzić sobie z tym wydarzeniem. Terapia pozwala w kontrolowany sposób przeprowadzić dziecko przez ten ciężki dla niego czas.

rozwój społeczno-emocjonalny

Czytaj więcej
Pomagamy polskim dzieciom w osiągnięciu równowagi w rozwoju społeczno-emocjonalnym. Tworzymy środowisko umożliwiające stabilny wzrost i wyzwolenie drzemiącego w nich potencjału.

O terapii

Metoda terapii jest zawsze dobierana indywidualnie w zależności od przypadku. Działamy zgodnie z zasadą „zróbmy to razem”, co oznacza, że w razie potrzeby w proces zaangażowani są wszyscy członkowie rodziny, przyjaciele, szkoła i inne osoby z otoczenia naszych podopiecznych, mogące mieć wpływ na efekt terapii.

W ścisłym porozumieniu z rodziną sporządzamy plan leczenia określający, w jaki sposób i jak rodzina chce uzyskać pomoc oraz co poszczególni jej członkowie mogą zrobić sami.