Doradztwo finansowe i?administracyjne

podatki | budżetowanie | pomoc językowa | tłumaczenia

Dla dorosłych i rodzin

Doradztwo finansowe

Stabilizacja finansowa to kluczowy element dla każdego człowieka, mający bezpośredni wpływ na jego równowagę emocjonalną. Dlatego właśnie w ramach świadczonych usług pomagamy w uporządkowaniu kwestii finansowych i dążymy do tego, aby nasi podopieczni wiedzieli jak efektywnie zarządzać własnym budżetem.

Dla dorosłych i rodzin

Doradztwo administracyjne

Pomagamy polskim emigrantom uporządkować obowiązki administracyjno-prawne wynikające z przebywania i wykonywania pracy na terenie Holandii. Naszym celem jest nie tylko rozwiązanie już istniejących problemów dotyczących podatków, zasiłków czy ubezpieczeń ale również pokazanie metod ich uniknięcia w przyszłości.

W jakich sytuacjach pomagamy?

zaległości podatkowe

Czytaj więcej
Sprawdzamy zasadność i pomagamy w uregulowaniu zobowiązań wobec Urzędu Podatkowego (Belastingdienst) np. rozkładając wymagane płatności na raty.

zasiłki (teoslagen)

Czytaj więcej
Pomagamy zarówno w uzyskaniu należnych zasiłków jak i uregulowaniu zobowiązań z tytułu nienależnego ich pobierania.

kontakt z gminą (gemeente)

Czytaj więcej
Pomagamy uregulować kwestie formalne związane z pobytem w Holandii. Uzyskać wymagane dokumenty, potwierdzenia lub należną pomoc gminną.

rozliczenia podatkowe

Czytaj więcej
Pomagamy w rozliczeniu zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Podatkowego (Belastingdienst) w Holandii. Regulujemy zarówno bieżące jak i przeszłe formalności.

urząd pracy (UVW)

Czytaj więcej
Pomagamy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz uzyskaniu należnego zasiłku dla bezrobotnych Polakom przebywającym na terenie Królestwa Niderlandów.

ubezpieczenie zdrowotne

Czytaj więcej
Każda osoba pracująca na terenie Holandii jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Pomagamy zarówno w jego uzyskaniu jak i uregulowaniu już istniejących zobowiązań finansowych i formalnych wobec holenderskich ubezpieczycieli.

kontrola budżetu

Czytaj więcej
Pomagamy osobom indywidualnym i rodzinom ustabilizować budżet domowy. Wspólnie dokonujemy analizy finansów, określamy najlepsze metody uregulowania przychodów i wydatków oraz pomagamy w ich wdrożeniu.

problemy w pracy

Czytaj więcej
Pomagamy Polakom w Holandii w przypadku niewłaściwego lub nieuczciwego traktowania w miejscu pracy, problemów pracowniczych wynikających z bariery językowej i innych.

placówki medyczne

Czytaj więcej
Udzielamy profesjonalnej pomocy tłumaczeniowej w placówkach medycznych (przychodnia, szpital, hospicjum). Pomagamy w uzyskaniu szczegółowych informacji medycznych, wyjaśnień, dodatkowych konsultacji u specjalistów i innych.

O doradztwie

Oferujemy doradztwo finansowe i administracyjne dla osób indywidualnych i rodzin. Świetnie znamy holenderską rzeczywistość – od aktualnych przepisów podatkowych po obowiązki cywilno-prawne. Posiadamy rozległe doświadczenie w realizacji różnego rodzaju procedur przed szeregiem holenderskich instytucji. To wszystko pozwala nam sprawnie poruszać się w gąszczu tutejszej administracji by pomóc naszym podopiecznym w uporządkowaniu niezbędnych formalności wynikających z pobytu w tym kraju.

Wszystkie nasze działania mają charakter indywidualny i zawsze w kompleksowy sposób dążą do rozwiązania istniejącego problemu. Pomagamy w kontaktach z instytucjami rządowymi i pozarządowymi takimi jak: Belastingdienst (urząd podatkowy), UVW (urząd pracy), policja, przychodnie i szpitale, szkoły, zakłady pracy i wiele innych.