GGZ voor KINDEREN

Individuele therapie

Individuele therapie omvat een reeks ontmoetingen met een therapeut. Ons doel is jongeren te helpen zichzelf beter te leren kennen en de essentie van de ervaren probleem te begrijpen. We helpen kinderen en jongeren hun kansen in het leven optimaal te benutten. 

GGZ voor FAMILIE

Systeemtherapie

Systeemtherapie heeft als doel de goede werking van het gezin te herstellen door alle leden bij het therapeutische proces te betrekken. We streven naar evenwicht in relaties, verbetering van familiecommunicatie en versterking van de relaties.

In welke situaties helpen we?

problemen met concentratie

Lees meer

Is het je opgevallen dat je kind problemen heeft met aandacht of concentratie? Vergeet het snel de verstrekte informatie of kan zijn aandacht niet lang vasthouden? Concentratieproblemen kunnen (mede) leiden tot leerproblemen en een leerachterstand.

negatief zelfbeeld

Lees meer

We helpen mensen met een laag zelfbeeld hun zelfvertrouwen terug te krijgen en hun potentieel te zien.

problemen met eten

Lees meer

We helpen kinderen en volwassenen om te gaan met eetstoornissen zoals anorexia, bulimorexia, boulimia, herkauwersyndroom, nachtelijk eetsyndroom, dwangmatig eten en eetaanvallen.

depressie

Lees meer

Depressie manifesteert zich meestal in een afname van levensvreugde en plezier. Daarvoor in de plaats komt berusting en onverschilligheid, dingen die tot nu toe vreugde hebben gegeven doen dat niet meer.

ADHD / ADD / autisme

Lees meer

We helpen kinderen die problemen ondervinden a.g.v. ADHD of ADD. Wij bieden therapieën voor kinderen met autisme. We helpen de problemen waarmee het gezin worstelt beter te begrijpen. Samen ontwikkelen we effectieve communicatiemethoden binnen het gezin.

gedragsproblemen

Lees meer

Gedragsproblemen van een kind kunnen een zeer diverse achtergrond hebben. De taak van de therapeut is het kind (en de ouders) te helpen het probleem te identificeren en voorwaarden te creëren om deze problemen op te lossen. We helpen kinderen die educatieve problemen hebben en die bijvoorbeeld niet luisteren, stelen, weglopen van huis, drugs gebruiken, agressief gedrag vertonen of zich terugtrekken.

opstandige tiener

Lees meer

Adolescentie is een tijd vol stormachtige ervaringen die niet alleen voortvloeien uit het vergroten van het bewustzijn van de omgeving waarin we leven, maar bijvoorbeeld ook door de impact van hormonen op ons lichaam. Onze therapeuten hebben ervaring in het helpen van jongeren tijdens deze moeilijke periode en geven zo nodig ook advies aan de ouders.

echtscheiding

Lees meer

Wanneer een gezin gaat scheiden, staat de wereld van het kind vaak op zijn kop en heeft de situatie zelf een duidelijke impact op zijn psyche. Onze specialisten bieden de nodige psychologische ondersteuning en werken nauw samen met ouders om het kind veilig door deze moeilijke fase te begeleiden.

sociale en emotionele ontwikkeling

Lees meer

We helpen Poolse kinderen om een evenwicht te vinden in hun sociale en emotionele ontwikkeling. We creëren een omgeving die stabiele groei mogelijk maakt en hun capaciteiten aanspreekt.

Over therapie

De in te zetten therapie wordt altijd individueel gekozen, afgestemd op de persoonlijke problematiek en situatie. We werken volgens het principe ‘laten we het samen doen’ , wat betekent dat zo nodig gezinsleden, vrienden, maar ook andere mensen uit de omgeving (bijvoorbeeld van school) die het effect van de therapie kunnen beïnvloeden, bij het proces betrokken worden.

In nauw overleg met het gezin stellen we een behandelplan op waarin wordt beschreven wat en hoe het gezin hulp wil en wat individuele leden zelf kunnen doen.