VOOR KINDEREN

Ambulante ondersteuning

We bieden binnen de eerstelijnszorg ambulante hulp, waardoor we in comfortabele omstandigheden met onze klanten kunnen werken. Bos zorg verleent hulp aan kinderen die geïndiceerd zijn voor ambulante ondersteuning. Deze vorm van ondersteuning is erop gericht om de cliënt te stimuleren in de sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling. We realiseren therapeutische activiteiten niet alleen thuis maar ook buiten, vaak met behulp van de therapeutische rol van de natuur.

Voor gezin

Gezinsbegeleiding

We bieden uitgebreide psychologische en counseling aan Poolse gezinnen die in Nederland wonen en hulp nodig hebben bij het stabiliseren van het gezinsleven. Kennis van de Poolse cultuur stelt ons in staat om bestaande problemen en hun mogelijke oorzaken te begrijpen.

Voor gezin

Specialistische Jeugdhulp

Gespecialiseerd aanbod voor jongeren die worstelen met het ingewikkelde proces van puberteit en sociale acclimatisatie in Nederland. Samen analyseren we de problemen van de jongere, kiezen een oplossingsgerichte aanpak om de gewenste verandering te bereiken.

Voor gezin

Rozwód

Gdy w rodzinie dochodzi do rozwodu świat dziecka często wywraca się do góry nogami, a sama sytuacja wywiera wyraźny wpływ na jego psychikę. Nasi specjaliści zapewniają niezbędne wsparcie psychologiczne i ściśle współpracują z rodzicami, aby przeprowadzić dziecko bezpiecznie przez ten trudny etap

Voor gezin

Omgangsbegeleiding

Een vorm van hulp gericht op ouders wiens kind zich ongepast gedraagt of wiens kind worstelt met bepaalde problemen. Het doel is om ouders effectief te ondersteunen en omstandigheden te creëren waarin het geïdentificeerde probleem kan worden opgelost en de noodzakelijke gedragsverandering optreedt.

VOOR KINDEREN

Opvoeding en ontwikkeling

Acclimatisatie in Nederland kan een uitdaging zijn wanneer de hele wereld plotseling op zijn kop komt te staan. We helpen kinderen en jongeren elkaar beter te leren kennen in deze nieuwe omstandigheden. We lossen niet alleen aanpassingsproblemen op, maar werken ook samen aan zelfverbetering om het verborgen potentieel van het kind te gebruiken en te ontketenen.

In welke situaties helpen we?

problemen met concentratie

Lees meer
Is het je opgevallen dat je kind problemen heeft met aandacht of concentratie? Vergeet het snel de verstrekte informatie of kan zijn aandacht niet lang vasthouden? Concentratieproblemen kunnen (mede) leiden tot leerproblemen en een leerachterstand.

negatief zelfbeeld

Lees meer
We helpen mensen met een laag zelfbeeld hun zelfvertrouwen terug te krijgen en hun potentieel te zien.

problemen met eten

Lees meer
We helpen kinderen en volwassenen om te gaan met eetstoornissen zoals anorexia, bulimorexia, boulimia, herkauwersyndroom, nachtelijk eetsyndroom, dwangmatig eten en eetaanvallen.

depressie

Lees meer
Depressie manifesteert zich meestal in een afname van levensvreugde en plezier. Daarvoor in de plaats komt berusting en onverschilligheid, dingen die tot nu toe vreugde hebben gegeven doen dat niet meer.

ADHD / ADD / autisme

Lees meer
We helpen kinderen die problemen ondervinden a.g.v. ADHD of ADD. Wij bieden therapieën voor kinderen met autisme. We helpen de problemen waarmee het gezin worstelt beter te begrijpen. Samen ontwikkelen we effectieve communicatiemethoden binnen het gezin.

gedragsproblemen

Lees meer
Gedragsproblemen van een kind kunnen een zeer diverse achtergrond hebben. De taak van de therapeut is het kind (en de ouders) te helpen het probleem te identificeren en voorwaarden te creëren om deze problemen op te lossen. We helpen kinderen die educatieve problemen hebben en die bijvoorbeeld niet luisteren, stelen, weglopen van huis, drugs gebruiken, agressief gedrag vertonen of zich terugtrekken.

opstandige tiener

Lees meer
Adolescentie is een tijd vol stormachtige ervaringen die niet alleen voortvloeien uit het vergroten van het bewustzijn van de omgeving waarin we leven, maar bijvoorbeeld ook door de impact van hormonen op ons lichaam. Onze therapeuten hebben ervaring in het helpen van jongeren tijdens deze moeilijke periode en geven zo nodig ook advies aan de ouders.

conflict in het gezin

Lees meer
In het geval van een familieconflict helpen we niet alleen de essentie ervan te herkennen maar werken we ook samen met de klant om een gemeenschappelijk communicatiemodel te ontwikkelen waarmee u het conflict in de toekomst op natuurlijke wijze kunt voorkomen of verhelpen.

sociale en emotionele ontwikkeling

Less meer
We helpen Poolse kinderen om een evenwicht te vinden in hun sociale en emotionele ontwikkeling. We creëren een omgeving die stabiele groei mogelijk maakt en hun capaciteiten aanspreekt.

Over therapie

De in te zetten therapie wordt altijd individueel gekozen, afgestemd op de persoonlijke problematiek en situatie. We werken volgens het principe ‘laten we het samen doen’ , wat betekent dat zo nodig gezinsleden, vrienden, maar ook andere mensen uit de omgeving (bijvoorbeeld van school) die het effect van de therapie kunnen beïnvloeden, bij het proces betrokken worden.

In nauw overleg met het gezin stellen we een behandelplan op waarin wordt beschreven wat en hoe het gezin hulp wil en wat individuele leden zelf kunnen doen.